“ສວັດດີປີໃໝ່ ໄປດີປີເກົ່າ”-ຜົນງານຂອງອາຈານສີລາວົງແກ້ວ