ເພັງພະມ້າ”ແມ່ຂອງຊາດ” ແລະເພັງ”ປະຕິວັດຂອງຊາວພະມ້າ

https://www.facebook.com/chitsapalay/videos/282759086587523/

https://www.facebook.com/TKMyanmarEnglish/videos/1573793099483024/