“ຄືນທີ່ລໍຄອຍ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍດາຣັດ ຈັນທະເສນ