ເພັງກາຣະໂອເຄ”ໜາມຊິວີດ”-ດົນຕຮີສ້າງໃໝ່ຈາກພົງ ດາວົງ

“ລາກ່ອນຈາກ”

”ຮັກເຈົ້າສຸດຫົວໃຈ”

”ເງີນ”

”ຄົນ

”ໃຈໜໍໃຈ”

”ໜາວໝອກ”

“ຫຼີກໄປ”
”ໃໝ່ແລ້ວປີ”-ແຕ່ງໂດຍອຈ.ຄຳຫຼ້າ ຫນໍ່ແກ້ວ

https://www.facebook.com/phongdavong/videos/10157756216743124/

” ຢ່າຫ່ວງ”

https://www.facebook.com/phongdavong/videos/10155698524038124

”ຮັກສເມີໃຈ