“ໜາມຊິວີດ”-ຜົນງານຂອງອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ -ນັກຮ້ອງຕົ້ນສບັບຄຳເຕີມ ຊານຸບານ