“ຜູ້ຕາງໜ້າພະມ້າປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ຍົກສາມດີວບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳພວກຍຶດອຳນາດ”