ຣວມເພັງດັງຂອງອຸດອນ ວົງສີ & ວຽງຄຳ ໄຊຍະຈັກຊຸດທີ໑-໒-໓ ແລະຊຸດເພັງລາວອຳມະຕະຮ້ອງໃໝ່ໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

**ເພັງລາວອຳມະຕະຮ້ອງໃໝ່ໂດຍອຸດອນ ວົງສີ :