“ຢ່າຫ່ວງ”-ເພັງຈາກການປຣະພັນຂອງອາຈານພົມມະ ພິມມະສອນ-ດົນຕຮີສ້າງຂື້ນໃໝ່ ຮ້ອງໂດຍເລ່ ຍຸຕິທັມ

https://www.facebook.com/LaiYouttitham/videos/10157259592277653/