“ມື້ນີ້ທະຫານເລີ້ມໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ປະຊາຊົນພະມ້າທີປະທ້ວງ ໃຫ້ປ່ອຍຜູ້ນຳເອກຊົນທີຖືກຄັດເລືອກມາ”

https://www.facebook.com/anews/videos/845328839375335/