“ເປັນມື້ທີ ໓ ແລ້ວ,ການລົງຖະນົນທົ່ວພະມ້າ ປະທ້ວງທັບມ້າງພວກພະເດັດການທະຫານທີຍຶດອຳນາດ”

https://www.facebook.com/anews/videos/134277761885465/