“ຫົວໜ້າທະຫານທີທຳການເຮັດຮັຖປະຫານ ອອກມາຖແລງຕໍ່ປວງຊົນ ແຕ່ການປະທ້ວງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງຮຸນແຮງ”

https://www.facebook.com/anews/videos/245000270527874/