“ຍາມຮັກ ຍາມຮ້າງ”-ປະພັນໂດຍອຈ.ສໍແສງສີຣິວັນ ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ

https://www.facebook.com/Netalyoupravanh1/videos/1635006393419069/