“ເພາະຍັງຮັກນາງ”- ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌ – ຮ້ອງໂດຍອາຣິຍາ ກຸນຣະວຸທ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/2070090336557519/