“ຣະທົມເມື່ອລົມໜາວ“-ວໍຣະເດດ ດິດທະວົງ

https://www.facebook.com/1744895492410340/videos/121370689832446/