ເພັງຊຸດ ດາວສເດັດ ຜົນງານຂອງຄນະແມ່ຂອງຂຽວ ເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ