“ຄອຍວັນນ້ອງຫວນຄືນ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍ ໃສ ອີນດາວັນ ຜູຍບັນດິດ

https://www.facebook.com/tiaokhamphay.kounlavouth/videos/2665775123535987/