ເພັງ”ກຸສີນາຣາ”-ຜົນງານຂອງທະນຸ ສີວິໄຊ -ດົນຕຮີໂດຍນະ ສານິຣັນ ຮ້ອງໂດຍແສງ ຈິດດາຣາ

https://www.facebook.com/seng.chitdara/videos/3375831685796090/