“ຄົນທີ່ຫວັງດີ”-ຜົນງານຂອງເຈົ້າຄໍາຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍດາຣາເພັຊ

https://www.facebook.com/tiaokhamphay.kounlavouth/videos/2711436952303137/