“ ກອງເຊັຍຂອງປະທານະທິບໍດີໂດນານ ທຣັມ ກຳລັງທຳການບຸກລຸກ“ກາປີໂຕນ“ຮັຖສະພາສຫຣ ໃນກູງວໍຊີງຕັນ ໃນຂນະນີ້”

https://www.facebook.com/TF1leJT/videos/779937996067340/

https://www.facebook.com/franceinfo/videos/3515050515258795/