“ ການຈັບສລາກແບ່ງສາຍ ຂອງທະວີບຍຸໂຣບ ຣອບຄັດເລືອກ ກ່ອນໄປຊີງແຊ້ມປ້ຽນເຕະບານ ໂລກກາຕາກ໒໐໒໒ …: ສາຍດີ ຝຣັ່ງເສດ-ຍູແຄນ-ພີນແລນ-ໂບສເນັຍ-ກາຊັກສະຖານ ທຸກໆຄູ່ ທຸກໆສາຍ :

https://www.facebook.com/equipedefrance/videos/231152875075515/

https://www.facebook.com/lequipe.fr/videos/373535583717020/

ການຈັບສລາກແບ່ງສາຍ ຂອງທະວີບຍຸໂຣບ ຣອບຄັດເລືອກ ກ່ອນໄປຊີງແຊ້ມປ້ຽນເຕະບານ
ໂລກກາຕາກ໒໐໒໒ …:
ສາຍດີ : ຝຣັ່ງເສດ-ຍູແຄນ-ພີນແລນ-ໂບສເນັຍ-ກາຊັກສະຖານ
ທຸກໆຄູ່ ທຸກໆສາຍ :

La composition complète des groupes
Tous les pots sont vides, voici la composition finale des groupes :

  • Groupe A : Portugal, Serbie, Irlande, Luxembourg, Azerbaïdjan.
  • Groupe B : Espagne, Suède, Grèce, Géorgie, Kosovo.
  • Groupe C : Italie, Suisse, Irlande du Nord, Bulgarie, Lituanie.
  • Groupe D : France, Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Kazakhstan.
  • Groupe E : Belgique, pays de Galles, République tchèque, Biélorussie, Estonie.
  • Groupe F : Danemark, Autriche, Écosse, Israël, Îles Féroé, Moldavie.
  • Groupe G : Pays-Bas, Turquie, Norvège, Monténégro, Lettonie, Gibraltar.
  • Groupe H : Croatie, Slovaquie, Russie, Slovénie, Chypre, Malte.
  • Groupe I : Angleterre, Pologne, Hongrie, Albanie, Andorre, Saint-Marin.
  • Groupe J : Allemagne, Roumanie, Islande, Macédoine du Nord, Arménie, Liechtenstein.