“ເງົາຮັກໃນຫົວໃຈ”-ບົດປະພັນຂອງເຈົ້າຄຳຜາຍ ກຸນຣະວຸທ໌-ຮ້ອງໂດຍດາຣັດ ຈັນທະເສນ