“ຂໍຄືນຄຳສັນຍາ”-ປະພັນໂດຍອາຈານພົມມາ ສົມສຸທິ ,ຮ້ອງໂດຍອຸດອນ ວົງສີ