“ ອາເຈນຕິນາ ດຳລັດ ກຳ ນົດການໄວ້ທຸກແຫ່ງຊາດເປັນເວລາ ໓ວັນ ແດ່”ມາຣາໂດນາ”ນັກກິລາເຕະບານດີເດັ່ນຂອງໂລກ”

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lequipe.fr%2FFootball%2FActualites%2FTrois-jours-de-deuil-national-en-argentine-pour-diego-maradona%2F1198471&h=AT1dqRJswDGt_hsUKLkVk-HrGpeJ-BgZuDWoLZN6uBG15rouNHeaPbjRBECnnHh9bI37rV-3gmcfmn3_L-KpXFm9El_iIOGky3qhDw_AM46ZLJ2p7w0dbwCBTOSfm2eaPzQQdAg&s=1