“ນໍ້າຖ້ວມຫນັກຢູ່ ໘ເມືອງໃນແຂວງສວັນນະເຂດ“

ລະຫານໍ້າ, ສອງຄອນ,​ ທ່າພີ່ ຊຶ່ງເປັນໂຕ່ງຮັບນໍ້າ ແມ່ນໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ ຍັງດີແຕ່ນໍ້າບໍ່ໄຫຼແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ບ້ານເຮືອນເພພັງຫັກ ຄືຢູ່ແຖວເໜືອ ເຊໂປນເມືອງພີນພຸ້ນ.ໃຫ້ພາບບັລຍາຍເອງ.

Gepostet von Nou Jampadeng Niravanh am Mittwoch, 21. Oktober 2020