“ບຸນຊວງເຮືອປີນີ້ ທີ່ທ່າວັດຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ”

https://www.facebook.com/lnrlao/videos/2806017009655141/