“ອົງການສາກົນດ້ານສິດທິມະນຸດ ກ່າວຕິຕຽນສິດທິມະນຸດໃນສປປລາວ”

http://webtv.un.org/live-now/watch/lao-pdr-upr-report-consideration-23rd-meeting-45th-regular-session-human-rights-counci/6195265883001/?term&fbclid=IwAR1JTBXb5Epf-EcokHdYvaFioX8IQTaH0iLlYkaPX4-4IoV0ZXDuLb2jmP8

ທ່ານ ຄໍາອິນ ກິດຈະເດດ ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປປລາວ ປະຈໍາຫ້ອງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ Geneva ຂຶ້ນ ຖແລງຣາຍງານຕໍ່UPR

ສະຫະພັນສາກົນ ເພື່ອ ສີດທິມະນຸດ (FIDH)
ຂະບວນການລາວ ເພື່ອ ສີດທິມະນຸດ (ຂລສມ)

ຖແລງການຮ່ວມ

“ຄຳຕອບ ຂອງທາງການ ສປປລາວ ຕໍ່ລາຍງານ ຂອງ ຄນະກັມມະທິການ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ແຫ່ງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນ ບາດກ້າວໄປສູ່ເສັ້ນທາງ ທີ່ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ”

ປາຣີ, 28 ກັນຍາ 2020: ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຣັດຖະບານລາວໃນການຍອມຮັບເອົາຄຳແນະນຳສຳຄັນທີ່ໄດ້ຮັບໃນໄລຍະ ການທົບທວນ ລະດັບ ສາກົນຄັ້ງສຸດທ້າຍ (UPR), ແມ່ນບາດກ້າວ ໃນທິດທາງ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ສຳລັບ ສິດທິມະນຸດໃນລາວ, ສະຫະພັນສາກົນ ເພື່ອ ສີດທິມະນຸດ (FIDH) ແລະຂະບວນການລາວ ເພື່ອ ສີດທິມະນຸດ (ຂລສມ) ກ່າວໃນມື້ນີ້. ບົດ ຣາຍງານ UPR ສຳລັບ ສປປລາວ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ເອົາໃນມື້ນີ້ ທີ່ ກູງເຈນີວ່າ ປະເທດ ຊະວີຊແລນ ( Geneva, Switzerland).
“ຄຳຕອບ ແບບບິດເບືອນ ແລະ ບໍ່ຕຣົງ ຂອງ ຂອງຣັດຖະບານລາວ ຕໍ່ໜ້າຄວາມກັງວົນຂອງສາກົນກ່ຽວກັບບັນຫາ ສໍາຄັນ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ວ່າການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະ ການປາບປາມ ການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາສັງຄົມ ອາດຍັງສືບຕໍ່ໄປອີກໃນຫຼາຍປີຂ້າງໜ້າ ໂດຍບໍ່ມີການເອົາໂທດໃດໆ ປະຊາຄົມສາກົນຕ້ອງເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ຣັດຖະບານລາວ ແລະ ເອົາສິດທິມະນຸດເປັນຂໍ້ມູນອັນດັບ ຕົ້ນໆ ໃນການພົວພັນ ກັບວຽງຈັນ.’’ ໄດ້ກ່າວ ເລຂາທິການເອກ ຂອງ ອົງການສະຫະພັນສາກົນເພື່ອສິດທິມະນຸດ, ທ່ານ ອາດີລູ ຣາມານ ຄານ( Adilur Rahman Khan).

ສປປລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຂໍ້ສເນີ 160ຂໍ້ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 226ຂໍ້ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ກອງປະຊຸມ ສຳລວດ ຄັ້ງທີ 3 ຄັ້ງເດືອນມົກກະຣາ 2020. ສປປລາວ ຍັງໃດ້ “ ບັນທຶກ” ຂອງຂໍ້ສະເໜີ ອີກ 66 ຂໍ້ (ບໍ່ຍອມຮັບ).

ໃນຖແລງການຮ່ວມສບັບນີ້ ຍານາງວະນິດາ ເທພສຸວັນ, ປະທານຂະບວນການລາວເພື່ອສິດທິມະນຸດ ໃດ້ກ່າວວ່າ “
ອີກເທື່ອໃໝ່ ທາງການສປປລາວ ບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງບັນຫາສິດທິມະນຸດເຫຼົ່ານີ້ເລີຍ, ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະບໍ່ມີໃຜສັງເກດເຫັນ. ປະຊາຄົມສາກົນບໍ່ຄວນຈະຍອມຖືກແຮ້ວຂອງທາງການວຽງຈັນ, ແຕ່ຄວນຈະຕ້ອງຊີ້ແຈງ ເຖິງຂໍ້ເງື່ອນໃຂ ອັນແຈ່ມແຈ້ງ ທີ່ຈະສາມາດວັດແທກ ຄວາມຄືບໜ້າ ທາງດ້ານສິດທິມະນຸດໄດ້ ຫຼື ວັດແທກຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງທາງການສປປລາວນັ້ນເອງ”.

ຕໍ່ລົງໄປນີ້ຄືຂໍ້ວິຈັຍ ສັ້ນໆ ກ່ຽວແກ່ ຄຳຕອບ ຂອງ ທາງການສປປລາວ ຕໍ່ຂໍ້ສເນີ ຂອງ ບັນດາປະເທດ ພາຄີຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ວ່າດ້ວຍບັນຫາ ສໍາຄັນ ດ້ານສິດທິມະນຸດ.

ການຫາຍສາບສູນແບບຖືກບັງຄັບ
ຄຳຕອບ ຂອງທາງການ ສປປລາວ ກ່ຽວກັບບັນຫາ ການຫາຍສາບສູນແບບຖືກບັງຄັບ ບໍ່ມີນໍ້າໜັກພຽງພໍ. ສປປລາວປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບເອົາຂໍ້ສເນີ 13ຂໍ້ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 15ຂໍ້ ຊຶ່ງຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຳການສືບສວນເຖິງທຸກໆກໍຣະນີຫາຍສາບສູນແບບຖືກບັງຄັບ,ເຊັ່ນກໍຣະນີທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ ຊຶ່ງທາງການເຄີຍໄດ້ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ. ສປປລາວກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສືບສວນ ເຖິງກໍຣະນີຫາຍສາບສູນແບບຖືກບັງຄັບນີ້ ທຸກໆກໍຣະນີ, ແຕ່ຊໍ້າປະຕິເສດ ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າມີຈັກກໍຣະນີທີ່ໄດ້ຜ່ານການສືບສວນມາເຖິງປັດຈຸບັນ, ພ້ອມຍັງບໍ່ໄດ້ ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ກ່ຽວແກ່ກໍຣະນີທ່ານສົມບັດ ສົມພອນ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ທາງການສປປລາວ ບໍ່ໄດ້ກ່າວຢືນຢັນ ວ່າຈະສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍການ ປົກປ້ອງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະ ຈາກການຫາຍສາບສູນ ແບບຖືກບັງຄັບ, ຊຶ່ງສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ ທາງການສປປລາວໄດ້ລົງນາມເຊັນຮັບເມື່ອເດືອນກັນຍາ 2008. ເນື່ອງໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສຳລວດຄັ້ງກ່ອນ ສປປລາວເຄີຍໄດ້
ຢໍ້າແລ້ວວ່າ ຕົນກຳລັງ ພິດຈາຣະນາ ການສັດຕະຍາບັນ.

ການທໍຣະມານ ແລະສະພາບການຄຸມຂັງ
ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍ້ມູນອັນຫຼວງຫຼາຍທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ໄດ້ກ່າວເຖິງການທໍຣະມານ ແລະ ສະພາບການຄຸມຂັງ ອັນຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານສາກົນ, ແຕ່ ທາງການ ສປປລາວ ຊໍ້າບໍ່ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສເນີ 4ຂໍ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສປປລາວ ສືບສວນ ເຖິງການ ທໍຣະມານໃນຄຸກຄຸມຂັງ ແລະໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນວິທີການດັ່ງກ່າວ ຕລອດເຖິງ ການສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຕໍ່ຕ້ານການທໍຣະມານ. ສ່ວນທາງການ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສເນີ 2ຂໍ້ ທີ່ທວງໃຫ້ ປັບປຸງ ສະພາບການຄຸມຂັງ.

ໂທດປະຫານ
ຂໍ້ສເນີທັງ16ຂໍ້ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມຈາກທາງການສປປລາວ ຊຶ່ງຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລົບລ້າງໂທດປະຫານ ແລະໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ວ່າດ້ວຍສິດທິພົລເຮືອນ ແລະການເມືອງ.

ສັງຄົມພົລເຮືອນ
ທ່າມກາງການປາບປາມຢ່າງເນື່ອງນິດຕໍ່ອົງການການຈັດຕັ້ງດ້ານສັງຄົມພົລເຮືອນ, ທາງການ ສປປລາວ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ສເນີ 2ຂໍ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ວາງເງື່ອນໃຂ ທີ່ຈະອຳນວຍໃຫ້ ອົງການ ການຈັດຕັ້ງດ້ານສັງຄົມພົລເຮືອນ ສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກັມໄດ້. ແຕ່ແລ້ວ ທາງການ ສປປລາວ ຊໍ້າໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບຂໍ້ສເນີ 2ຂໍ້ ທີ່ທວງໃຫ້ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິສະມາຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ດຳຣັດອັນຮຸນແຮງ ເລກ238 ຊຶ່ງຫຼາຍໆອົງການສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວຕ້ອງຕິວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໃຂສາກົນດ້ານເສຣີພາບການຊຸມນຸມສາມະຄົມ. ສ່ວນ ສປປລາວ ຊໍ້າກ່າວວ່າຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ກົງກັບສະຖານະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປະເທດ ແລະອ້າງເຫດຜົນແບບຕົວະ ແລະບິດເບືອນ
ຄວາມຈິງວ່າ ດຳຣັດ 238ນີ້ ບັນລຸອອກມາ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ມີ ການແຈ້ງ ແລະ ທາບທາມ ທຸກໆ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

ສິດເສຣິພາບດ້ານການປາກເວົ້າ
ທາງການສປປລາວຮັບເອົາຂໍ້ສເນີພຽງຂໍ້ດຽວ ໃນຈຳນວນ 3ຂໍ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຢຸດຕິປາບປາມ ບຸກຄົນທີ່ໄຊ້ສິດທິປາກເວົ້າ, ແລະ ໃຫ້ປ່ອຍນັກໂທດທີ່ຖືກຈັບ ຍ້ອນໄຊ້ສິດປາກເວົ້າ. ທາງການສປປລາວ ໄດ້ບັນທຶກ ຂໍ້ສເນີ 3ຂໍ້ ທີ່ທວງໃຫ້ປັບປຸງ ແລະຂຍາຍກວ້າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສິດເສຣິພາບ ດ້ານການປາກເວົ້າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີຂໍ້ມູນອັນແຈ່ມແຈ້ງວ່າບໍ່ແມ່ນຄວາມຈິງ, ແຕ່ ທາງການສປປລາວ ຍັງໄດ້ກ່າວໂຍກອີກວ່າ ຕົນໄດ້ພະຍາຍາມພັທະນາ ສິດເສຣິພາບ ດ້ານການປາກເວົ້າ ແລ້ວ.
ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ
ລັຖບານສປປລາວໄດ້ປະຕິເສດຂໍ້ສເນີທັງ 4ຂໍ້ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນສິດທິມະນຸດ ໂດຍໃຫ້ອີງໃສ່ເງື່ອນໃຂສັນຍາ Paris. ສປປລາວ ຊໍ້າກ່າວຍົກຍ້ອງ ຄນະກັມມາທິການແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດ ວ່າແມ່ນ ແກ່ນນຳ ເພື່ອຍົກລະດັບ ແລະ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດໃນປະເທດ. ແຕ່ແລ້ວ ຄນະກັມມາທິການແຫ່ງຊາດດ້ານສິດທິມະນຸດດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນອົງການການຈັດຕັ້ງຂອງຣັດຖະບານນັ້ນເອງ ໂດຍມີການຈັດຕັ້ງ, ບົດບາດອຳນາດ ແລະໜ້າທີ່ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບສັນຍາ Paris ແຕ່ປະການໃດ.

ການຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ
ທາງການສປປລາວປະຕິເສດຂໍ້ສເນີທັງ2ຂໍ້ ທີ່ຮຽກທວງໃຫ້ສປປລາວ ເປີດຮັບເອົາພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໂດຍໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ຂໍ້ສເນີດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດນຳມາປະຕິບັດໄດ້ ແລະ ວ່າຈະພິດຈາຣະນາ ການເຊື້ອເຊີນ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ ນັ້ນ ຕາມກໍຣະນີ ແລະ ເງື່ອນໃຂຄວາມສະດວກຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ.

FIDH – Fédération Internationale pour les Droits de l’Homme

et son organisation membre

Le Mouvement Lao pour les Droits de l’Homme (MLDH)

Communiqué de Presse joint

Laos : La réponse du gouvernement au rapport du Conseil des droits de l’Homme des l’ONU, un pas dans la mauvaise direction.

Paris, 28 septembre 2020 : L’incapacité du gouvernement Lao a accepté les recommandations clés données lors de l’Examen Périodique Universelle (EPU), est un pas dans la mauvaise direction pour les droits de l’Homme au Laos, ont déclaré aujourd’hui la FIDH et son organisation membre, le Mouvement Laos pour les Droits de l’Homme (MLDH). Le rapport de l’EPU pour le Laos a été adopté aujourd’hui à Genève, en Suisse.

“La réponse évasive du gouvernement Lao face aux inquiétudes internationales sur les grands problèmes en matière des droits de l’Homme indique que les violations aux droits et la répression de la société civile risquent de perdurer en toute impunité dans les années à venir. La communauté internationale doit intensifier sa pression sur le gouvernement lao et mettre les droits de l’homme en tête de son agenda vis-à-vis de ses relations avec Vientiane”, indique le Secrétaire Général de la FIDH Adilur Rahman Khan.

Le gouvernement Lao a accepté 160 des 226 recommandations reçues lors de son 3ème EPU en Janvier 2020. Il “a pris note” des autres 66 recommandations (i.e non acceptées).

“Encore une fois, le gouvernement Lao passe sous silence ses problèmes en matière de droits humains, en espérant que personne ne le remarque. La communauté internationale ne doit pas tomber dans le piège de Vientiane, et devrait plutôt, établir des critères clairs, permettant de mesurer leur progrès en matière de droits de l’Homme, ou bien leur inaptitude, a affirmé ma Présidente du MLDH Vanida Thephsouvanh.

Ci-dessous une analyse succincte de la réponse du gouvernement Lao suite aux recommandations faites par les Etats membres de l’ONU sur certains problèmes clés sélectionnées en matière des droits de l’Homme

Disparitions forcées

La réponse du gouvernement était insuffisante sur le sujet des disparitions forcées. Le gouvernement n’a pas accepté 13 des 15 recommandations appelant à investiguer sur tous les cas de disparitions forcées, y compris celle du leader de la société civile Sombath Somphone, qui a été mentionnés dans cinq recommandations dont ils ont pris “note”. Le gouvernement a déclaré que les investigations sur les cas de disparitions forces étaient “étudiées au cas par cas”, mais s’est refusé à indiquer combien d’investigations avaient été conduites jusqu’à présent et à donner toute information sur les recherches concernant “Sombath Somphone”. De plus, le gouvernement n’a donné aucun engagement concernant la ratification de la Convention Internationale sur la protection de toutes les personnes victimes de disparitions forcées (ICPPED) – traité signé par le Laos en septembre 2008. Tout comme lors du précédent EPU, le gouvernement a réitéré que la ratification de l’ICPPED était en considération.

Torture et conditions de détention

Malgré des informations nombreuses et crédibles faisant état de torture, mauvais traitements et conditions en dessous des standards dans différents lieux de détention, le gouvernement n’a pas accepté quatre recommandations qui appelaient à des investigations sur ces allégations de tortures, la prévention des actes de torture, et la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (OP-CAT). Le gouvernement a accepté deux recommandations appelant à l’amélioration des conditions dans les lieux de détention.

Peine de mort

Aucune des16 recommandations relatives à la peine de mort n’ont pas recueilli l’adhésion de gouvernement. Elles comprenaient entre autres des recommandations appelant à l’abolition de la peine de mort; l’établissement d’un moratoire sur la peine de mort; et la ratification de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à l’abolition de la peine de mort.

Société Civile

Dans un contexte de répression continue de la société civile, le gouvernement a accepté deux recommandations appelant à l’instauration d’un environnement permettant à la société civile d’opérer. Cependant, le gouvernement a refusé deux recommandations appelant à l’amendement des lois limitant le droit de la liberté d’association, notamment le décret draconien sur les associations (décret 238) que plusieurs organismes des droits de l’Homme à l’ONU critiquent car contradictoire avec les normes internationales relatives à la liberté d’association. Le gouvernement a indiqué que la recommandation appelant à amender le Décret 23 était complètement inexacte et ne reflétait pas la “réalité de la situation dans le pays”. Le gouvernement a également prétendu de façon mensongère que la rédaction du Décret “avait fait l’objet d’importantes consultations entre toutes les parties prenantes”.

Droit à la Liberté d’expression

Le gouvernement n’a pas accepté les trois recommandations appelant à mettre fin à la persécution des individus pour l’exercice de leur droit à la liberté d’expression et une recommandation demandant la libération des personnes détenues pour avoir exercé ce droit. Trois autres recommandations appelant à la modification de la législation restreignant l’exercice du droit à la liberté d’expression ont été «notées». Malgré des preuves claires du contraire, le gouvernement a déclaré scandaleusement qu’il avait «fait des efforts pour faciliter la liberté d’expression».

Institution Nationale des Droits de l’Homme

Le gouvernement a refusé l’ensemble des quatre recommandations demandant l’établissement d’une Institution Nationale des Droits de l’Homme (INDH) en accord avec les Principes de Paris. Le gouvernement a vanté le Comité National des Droits de l’Homme (NCHR) comme étant le mécanisme cadre des droits de l’Homme pour la promotion et la protection des droits de l’Homme au niveau national. Cependant, le NCHR est une agence inter-gouvernementales dont la composition, les pouvoirs et attributions vont complètement à l’encontre des Principes de Paris.

Coopération avec les Procédures Spéciales de l’ONU

Le gouvernement a refusé les deux recommandations appelant Vientiane à adresser une invitation ouverte à toutes les procédures spéciales des Nations unies. Le gouvernement a justifié son refus en indiquant qu’une invitation ouverte “n’était pas applicable” et que des invitations pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales seraient considérés “au cas par cas mais aussi en fonction d’un calendrier pratiques de part et d’autre”.