“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໑໐ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໑໐ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

 • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໘ ໗໔໒ ຄົນ
  ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕໐໙໖ ຄົນ
  *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໖໑໕ ຄົນ
  **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໘໑໓ ຄົນ
 • 🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 10 septembre 2020
 • • 30 813 personnes sont décédées en France
 • • 88 742 personnes sont rentrées à domicile
 • • 5 096 personnes sont hospitalisées
 • • 615 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-10-septembre-2020&h=AT16Dz9RSX1QjWOPhemBrFWFnZuyW_ZPaVmUjDiDv3NIH-XxVb0RcMiVqwpmBsezJrsurGYnXOepcWQpwAFL01DJK3qyDe5eE2T7Y2pBybK__BDmPw-HsC6mwlgo&s=1