“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໐໘ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໐໘ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໘ ໒໒໖ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໙໖໐ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໕໗໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໗໖໔ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mardi 8 septembre 2020
• 30 764 personnes sont décédées en France
• 88 226 personnes sont rentrées à domicile
• 4 960 personnes sont hospitalisées
• 574 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fposts%2Fminist%25C3%25A8re-des-solidarites-de-la-sant%25C3%25A9_point-de-situation-covid-19-communiqu%25C3%25A9-activity-6709164554623963136-AEHy&h=AT08bQHrosseuEtl6mrLYq3Vgzyeqo5SxDcc1fGyiHExw2keSOiwYCQ2APC-EoAe-M3r0tgxolcc1ZJ0y8Y2AlMjsUy6xZgsDNLJoGwqi_51uB0SoE9Bfmg4AdKR&s=1