“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໐໔ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໐໔ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໗ ໔໔໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໖໗໑ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໗໓ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໖໘໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 4 septembre 2020
• 30 686 personnes sont décédées en France
• 87 447 personnes sont rentrées à domicile
• 4 671 personnes sont hospitalisées
• 473 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-4-septembre-2020-429707&h=AT01GNP4VGetaf6538Ud5YlT_jqvZBnpZ0EGdyoi-7v3lrIGrsWzWsfEHjoJeZSPhgRg-1FkPZQcvIlpgP6MVqm8CqJAI1wCGJPaafqZGxWbgbPPo36Jef_QGYH-&s=1