“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໐໓ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໐໓ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໗ ໒໐໖ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໖໔໓ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໖໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໗໐໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 3 septembre 2020
• 30 706 personnes sont décédées en France
• 87 206 personnes sont rentrées à domicile
• 4 643 personnes sont hospitalisées
• 464 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-3-septembre-2020&h=AT1bYuI2rzFwX-LmtmwuQbDZxZErpMLOOh8iJfiv6Du34J0fubCuCnK5tqDobCLVjil4ouDNPTPio2D2DtXOfzxFRtWXuz1l_tlfpuV89JFPDF6aQbqdIO4x89ah&s=1