“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໒ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໐໒ ກັນຍາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໖ ໙໖໓ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໖໓໒ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໔໖ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໖໘໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 2 septembre 2020
• 30 686 personnes sont décédées en France
• 86 963 personnes sont rentrées à domicile
• 4 632 personnes sont hospitalisées
• 446 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-2-septembre-2020&h=AT2fr37EMQ1fgqvWc6H2wg34Osexu2aSTMgE870TrKRs6mKsKA0BL3-r4zBLFGW4p-s2NcU0R_OmjbjRiQJRULfq0l1svePpFG7M0zB5yGLCSKjvc43HjZ-SPk3D&s=1