“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໖ ໔໖໙ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໘໒ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໐໙ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໖໓໕ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 31 août 2020
• 30 635 personnes sont décédées en France
• 86 469 personnes sont rentrées à domicile
• 4 582 personnes sont hospitalisées
• 409 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-31-aout-2020&h=AT2maxbWrHvEN_mBUiPnqvk6_vGGy0KGKr184MU8viAJpBciWwV6u2FjHNdF9_wZ53gWXe6ALJRmRfEy_TORpncLmjzfGjgNE3fgvaoiHX6cdBeKtUaZ1QpBUVFt&s=1