“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໘ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໘ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໖ ໑໗໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໕໓໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໗ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໙໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 28 août 2020
• 30 596 personnes sont décédées en France
• 86 177 personnes sont rentrées à domicile
• 4 535 personnes sont hospitalisées
• 387 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Flocal%2Fcache-vignettes%2FL1200xH630%2Fdf2b140b165fdc7974a82ac64eb445-840db.png&h=AT0jZtekNhMTYe2JDcFbYabmOH0t2F8-Z8AX54bz1Y-szgrBimQvji0orOWNkcwQ-aeX79IXbzM8Etihy6Csj7mMBNLmWWpkByHEr9x94EvzTPVjF8Hm32egqH_d&s=1