“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໒໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໕ ໑໙໙ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໖໙໙ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໙໙ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໒໘ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 24 août 2020
• 30 528 personnes sont décédées en France
• 85 199 personnes sont rentrées à domicile
• 4 699 personnes sont hospitalisées
• 399 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-24-aout-2020&h=AT30DyLswhfwCRShfuCGIEjse_UaOD-JW-aht514Fr_tuGrQDI9G_OU89gViHIsdLuvdRuOz7AKNA2LUA8BHNm7luH50e9LQrTIevrdtvU3mBRvz5irkj7bl49y_&s=1