“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໘໒໙ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໗໔໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໙ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໕໐໓ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 21 août 2020
• 30 503 personnes sont décédées en France
• 84 829 personnes sont rentrées à domicile
• 4 745 personnes sont hospitalisées
• 379 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-21-aout-2020&h=AT0QuV95GwXMUz0A4inwkJ9VFoauNTLoXRoioONAzSOPzVQdUGGtApAHhG9htwazEjSPwwEOwue8A4X9taa2JjaciErm5oeRQgdlGDw2lQ06T5Mciuxl57ZtImkJ&s=1