“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໒໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໖໔໒ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໗໔໘ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໐ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໘໐ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 20 août 2020
• 30 480 personnes sont décédées en France
• 84 642 personnes sont rentrées à domicile
• 4 748 personnes sont hospitalisées
• 380 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-20-aout-2020&h=AT2OuiNRNQMT66YulMKYkO7eRX4J35cZnitIdW7Q8HeF0grDuxqP-dPLvCWuV034x-f8nXPaDpdAnglisEZ637Cm8wrWJIgtb68JbuXPJzyt-1MA3NxzoCdNjYUQ&s=1