“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໑໙ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໔໖໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໘໐໖ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໖໘ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 19 août 2020
• 30 468 personnes sont décédées en France
• 84 467 personnes sont rentrées à domicile
• 4 806 personnes sont hospitalisées
• 374 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-19-aout-2020&h=AT1tRks7_0bPcwPGllFFPkR32rJuOPUUurjrETMgy1m8DwvUhX15F4LZGjdzTLft-hRXRYL66KpZ4L8OPU_7DibJCseaKCyssXm1MmQU4gOHmd7JcrUmTivZoeGf&s=1