“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໑໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໑໗ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໔ ໐໖໕ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໙໒໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໔໒໙ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 17 août 2020
• 30 429 personnes sont décédées en France
• 84 065 personnes sont rentrées à domicile
• 4 925 personnes sont hospitalisées
• 384 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-17-aout-2020&h=AT2R-UQTLtx4qf92PMEQm77JTrU62kdhYHeo91cByol7WJFa7-Xz0XZZODmAs1gqtFFYDyQoymoR2CLnImpcQq1l627IhYg5L4ZBSYGQjmgWhYGN6jKHuTVBxoOq&s=1