“ຊາວລາວໃນເຂດປາຣີສ ແລະຊານເມືອງຮ່ວມທຳບຸນເຂົ້າປະດັບດີນທີ່ວັດລາວ“