“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳພຸດ ວັນທີ ໑໒ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙“:

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳພຸດ ວັນທີ ໑໒ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໓ ໔໗໒ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໔ ໘໙໑ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໙ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໗໑ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 12 août 2020
• 30 371 personnes sont décédées en France
• 83 472 personnes sont rentrées à domicile
• 4 891 personnes sont hospitalisées
• 379 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-12-aout-2020&h=AT1pV8oqonrPdpWpSdL_YxUMCIoyuFPk1-j27x0b3i3nBUXPY7Zoj4EZXcVGj2SQVZRvAqRIxA11CHzC7GdivmRXTO9juvdo0-4rO-soEv0rIsfAXUbUx2uENOVe&s=1