“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳອັງຄານ ວັນທີ ໑໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :“

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-11-aout-2020&h=AT0mUx_tCPb9o5cx0zq1I3H0I_3VwIq6PgXpYQFmzdNY1fry8VmFlkDpRNGMVc7aMLZzuMYC5rF7Cu0L0JH2-Ls1WqKJlXoGYs-OzWLYuNOIRCDl6wHzSdlWulpt&s=1

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳອັງຄານ ວັນທີ ໑໑ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໓ ໒໓໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໐໑໒ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໙໑ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໕໔ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mardi 11 août 2020
• 30 354 personnes sont décédées en France
• 83 237 personnes sont rentrées à domicile
• 5 012 personnes sont hospitalisées
• 391 patients #COVID19 graves en réanimation