“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໑໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໑໐ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໓ ໐໔໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໐໔໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໙໖ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໔໐ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 10 août 2020
• 30 340 personnes sont décédées en France
• 83 047 personnes sont rentrées à domicile
• 5 045 personnes sont hospitalisées
• 396 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-10-aout-2020&h=AT0Tke_rd9wWXHL3duRuubnjShkGcyVtli5QG_ZL0AsBAXeM6mHtV995j-LjaVtc_52Q7s62wZwSEluXL0FybfJKps9Y-ePTxcjr3f2QL0W6Ue7wQJ-MqpOoxo6g&s=1