“ສະຖານະການ“

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໖ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໒ ໖໗໐ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໐໖໐ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໑໒ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 6 août 2020
• 30 312 personnes sont décédées en France
• 82 670 personnes sont rentrées à domicile
• 5 060 personnes sont hospitalisées
• 390 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-6-aout-2020&h=AT0op04j-L_4Dbr4-uvV4GwM-7WS31S9M7Zh42fLRvC1TyeBLkdQDtWmX3UdfMF1X3caC1oWmzOBEN0qQ2esFuFQR_mOfxVxzstPpL1Zfof_AAA1Jm7dWX1hQPVt&s=1