“ ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໕ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໕ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

 • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໒ ໔໖໐ ຄົນ
  ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໑໔໘ ຄົນ
  *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໔ ຄົນ
  **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໓໐໕ ຄົນ
 • 🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 5 août 2020
  • 30 305 personnes sont décédées en France
  • 82 460 personnes sont rentrées à domicile
  • 5 148 personnes sont hospitalisées
  • 384 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-5-aout-2020&h=AT1ugSro3_7kCqmZr7gUN2VyeNNlDz0IlGWAjmOervCp_QhMGdANjrgq1IqFptLSwoQ2_Y0j5DgoTnwkT0Obud0nNIqNSVeHon8c0cIqXwJMPs_UZ87fAruMy-Pl&s=1