“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ໑໙ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນອັງຄານ ວັນທີ ໔ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໒ ໓໑໘ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໑໖໒ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໘ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໒໙໖ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mardi 4 août 2020
• 30 296 personnes sont décédées en France
• 82 318 personnes sont rentrées à domicile
• 5 162 personnes sont hospitalisées
• 388 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-4-aout-2020&h=AT3KfPBlzQIJL5aR7ODDdWQIXO6D1Z7XKGG573HWoMtSLl1PvTEcl5p61DIh3rC-z6l0NyIdHyMnHRUj7f7D5HUDAwdq_K5XltnEZS7psoLa_QcrxnUkIg5wt4Qo&s=1