“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບໂກວິດ-໑໙ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓ ສິງຫາ ໒໐໒໐ :

ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນຈັນ ວັນທີ ໓ ສິງຫາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໒ ໑໖໖ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໑໙໘ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໔ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໒໙໔ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du lundi 3 août 2020
• 30 294 personnes sont décédées en France
• 82 166 personnes sont rentrées à domicile
• 5 198 personnes sont hospitalisées
• 384 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-3-aout-2020&h=AT0DK1JbfMCbriCATQ3gamy7aCbum9FyV_kYuhIkA89UmQQylDwI8y3ysKvN5jKZ8uvyCylERJmx83_mTp4IBm9vC5u4_ZxlY1IvVZs6tcm6wpKgicmJQuq44iNm&s=1