“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບພະຍາດໂກວິດ-໑໙ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໓໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐ :

🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໓໑ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໑ ໘໘໑ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໒໙໘ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໗໑ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໒໖໕ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 31 juillet 2020
• 30 265 personnes sont décédées en France
• 81 881 personnes sont rentrées à domicile
• 5 298 personnes sont hospitalisées
• 371 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-31-juillet-2020&h=AT3rm7d1pYiIfjhkHaK4YowMxaI3pgzwmm_UxcskT3JqaNaqksEkILxQj-01FNmmUIsWFSuNrV7kEzQaDbKhv5SI5nuWvhvl3PXrb3SB0DcdA3-s6JKt7g2df9n1&s=1