“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບໂກວິດ-໑໙ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໓໐ ກໍຣະກະດາ ໒໐ :

🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພະຫັດ ວັນທີ ໓໐ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໑ ໖໖໗ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໓໗໕ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໑ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໒໕໔ ຄົນ

Communiqué | Point de situation #Coronavirus du jeudi 30 juillet 2020
• 30 254 personnes sont décédées en France
• 81 667 personnes sont rentrées à domicile
• 5 375 personnes sont hospitalisées
• 381 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-30-juillet-2020&h=AT3gO2ixycTEJYbuiHF8i10mlzliy6T9StsFw8roLcHqitAsyHxTKZyYmgbG7us_KpFgT7E2klrZhxsZ3ga_ne_FCRn3gTx14yf0-qcJgu6aKqpcxGocNbclnfvu&s=1