“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບການແຜ່ຂຍາຍພະຍາດໂກວິດ-໑໙ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໙ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ :

🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນພຸດ ວັນທີ ໒໙ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໑ ໕໐໐ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕ ໔໕໐ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໓໘໐ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໒໓໘ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du mercredi 29 juillet 2020
• 30 238 personnes sont décédées en France
• 81 500 personnes sont rentrées à domicile
• 5 450 personnes sont hospitalisées
• 380 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-29-juillet-2020&h=AT3rCMh-pek4lwX4aa0FXgG7dosrf6FJDscKC48yizllqJ6PD2XZBuzSnM14u2bIkqXQmQvyHJx7F4rHP_PfeUg3mwBP2Sf8lnE-846RHr8LO2dwtuLJJHgt6Avo&s=1