“ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດກ່ຽວກັບໂກວິດ-໑໙ໃນມື້ນີ້“

🗞 ສະຖານະການໃນຝຣັ່ງເສດ ປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ ໒໔ ກໍຣະກະດາ ໒໐໒໐ ກ່ຽວກັບໂກໂຣນາ
ໄວຮັສໂກວິດ-໑໙ :

  • ປົ່ວດີ ກັບບ້ານໄປແລ້ວ ໘໐ ໘໑໕ ຄົນ
    ** ພະຍາບານຢູ່ໂຮງໝໍ ໕໗໒໐ ຄົນ
    *** ຢູ່ໃນພາວະສຸກເສີນ ໔໑໐ ຄົນ
    **** ເສັຍຊິວີດທັງໝົດ ໓໐ ໑໙໒ ຄົນ

🗞 Communiqué | Point de situation #Coronavirus du vendredi 24 juillet
• 30 192 personnes sont décédées en France
• 80 815 personnes sont rentrées à domicile
• 5 720 personnes sont hospitalisées
• 410 patients #COVID19 graves en réanimation

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsolidarites-sante.gouv.fr%2Factualites%2Fpresse%2Fcommuniques-de-presse%2Farticle%2Fpoint-de-situation-covid-19-communique-de-presse-du-24-juillet-2020&h=AT3ZnLgsSoIuF_vJeYDTR6ReePkV-siYkY45AxHUZ_sym2rNXiyTBmbsZic7g3BMYbVToRPNCa-r6Us-Xu61AzQy9_LMni9S6YmYt2p8zftN7VRoNFf7kyomH1d6&s=1